top of page

Ikke rop! er en informasjonskampanje rettet mot pårørende til eldre med nedsatt hørsel. 

 

Hørselstapet kan i seg selv føre til sosial tilbaketrekning og isolasjon,

i tillegg legger smittevernhensyn begrensninger for sosial deltakelse.

 

Pårørende hjelper sine eldre med mye, men vi kan ikke forvente at alle har god nok kunnskap om hørsel. Derfor har vi fått midler fra Stiftelsen Dam

til å opplyse pårørende om hvordan de kan hjelpe sine eldre til bedre kommunikasjonsmuligheter. Det finnes nemlig muligheter, prøv tipsene våre!

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS gir landsdekkende tilbud og tjenester til voksne og unge med hørsels-relaterte utfordringer etter avtaler med

Helse Sør-Øst, NAV og Utdanningsdirektoratet.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

HLF skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Din hørsel - vår sak! 

bottom of page